Kent Kimliğinin Oluşmasında İbadet Yapılarının Yeri ve Önemi: Antakya Örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Yildiz Technical University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, -, Turkey

Approval Date: 2014

Thesis Language: Turkish

Student: Melisa Diker

Consultant: Nilgün Çolpan Erkan