Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomunda Sitokrom P450 ve Glutasyon S-Transferaz İzozimlerinin Gen ve Protein Ekspresyon Düzeylerinin Belirlenmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Kırıkkale Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Murat KILIÇ

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Sezgin ÇELİK