Doğu Karadeniz Bölgesindeki Küçük Akarsuların Hidroelektrik Potansiyellerinin Analizi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Sakarya University, Instıtute Of Scıence, Turkey

Approval Date: 2007

Thesis Language: Turkish

Student: UĞUR SERENCAM

Supervisor: İbrahim Yüksel