Erzincan Tulum Peynirinden Laktik Asit Bakterilerinin izolasyonu, mokelüler metotlarla tanımlanması ve ekzopolisakkarit(EPS) üretim potansiyellerinin genetik olarak belirlenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis:

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: Hümeyra İspirli

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): A Arslaner

Co-Supervisor: Enes Dertli