Kentsel dönüşüm projelerinin yerellikle ilişkisi ve enerji korunumuna etkisi: Diyarbakır örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Yildiz Technical University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: CEYDA DURUŞ

Consultant: Gülay Zorer Gedik