Metilen Mavi ve Remazol Ultra Kırmızı Boyar Maddelerinin Meyve Posası Kullanılarak Sulu Çözeltilerden Adsorpsiyon Yöntemi ile Giderilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Yildiz Technical University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, -, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: İdil BALTA

Supervisor: Elçin Yılmaz