Güçlendirici Liderlik ile Yenilikçi İş Davranışı Arasındaki İlişkide Algılanan Örgütsel Destek ve Bilgi Paylaşımı Davranışının Aracı Rolü: Bilişim Sektöründe Bir Çalışma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Yildiz Technical University, Graduate School of Social Sciences, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: ENDER BARIŞ İMAMOĞLU

Supervisor: Aygül Turan