Katıı atıkların aerobik ve anaerobik ayrışma proseslerinin arazi ölçekli test hücrelerinde incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Yıldız Teknik Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Selin Top

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Mehmet Sinan BİLGİLİ