HASTANE ATIKSULARININ KARAKTERİZASYONU VE ARITIM ALTERNATİFLERİNİN İNCELENMESİ


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Yıldız Teknik Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Selin Top

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Mehmet Sinan BİLGİLİ