Seçici kondüktometrik ve potansiyometrik mikrosensörlerin ve hareketli ölçüm sistemlerinin çevre örneklerine uygulanması


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Scıence, Department Of Chemıstry, Turkey

Approval Date: 2008

Thesis Language: Turkish

Student: MURAT YOLCU

Supervisor: İbrahim Işıldak