jean Paul sartre'ın varoluşçuluk Düşüncesi ve Teknoloji Kavramı


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Yıldız Teknik Üniversitesi, Graduate School of Social Sciences, Turkey

Student: Mehmet Oğuz Eröz

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Songül DEMİR