İyi Yaşam Mümkün mü? Nusbaum'un Felsefi Düşüncesi Bağlamında bir İnceleme


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Yıldız Teknik Üniversitesi, Graduate School of Social Sciences, Turkey

Student: Pelin Özkan

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Songül DEMİR