Plasmodium vivax'da laktat dehidrogenaz enziminin aktif bölge halkası amino asitlerinin yönlendirilmiş mutagenez çalışmalarıyla analizi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Firat University, Instıtute Of Scıence, Turkey

Approval Date: 2006

Thesis Language: Turkish

Student: DİLEK SADAK

Supervisor: Dilek Balık