Modifiye Karbon Pasta Elektrodu ile Bazı Ağır Metal İyonlarının Diferansiyel Puls Anodik Sıyırma Voltametrisi ile Eser Analizleri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Yıldız Teknik Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Esra Çelik

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Hüsnü CANKURTARAN