Geliştirilen potansiyometrik kistik fibrozis tanı sisteminin optimizasyonu ve standardizasyonu, sürekli takip için kullanımının araştırılması ve gerçek örneklere uygulanması


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Scıence, Turkey

Approval Date: 2012

Thesis Language: Turkish

Student: DERYA BAL ALTUNTAŞ

Supervisor: İbrahim Işıldak