Risk yönetiminde riske maruz değer kavramı: Teori ve İMKB üzerine uygulamalar


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Yıldız Teknik Üniversitesi, Graduate School of Social Sciences, Turkey

Approval Date: 2008

Student: Berkay EMEKLI

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Melike Elif BİLDİRİCİ