Tekstil Atıksularının Nanofiltrasyon Membranı İle Arıtımı Sonucu Oluşan Konsantrenin Anaerobik Arıtılabilirliği Ve Moleküler Ağırlık Dağılımının İncelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Yıldız Teknik Üniversitesi, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Hande Türkay Yılmaz

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Doğan KARADAĞ