Katı Madde Taşınımı ve Dinamik Yüklerin Etkisi Altında Köprü Ayaklarının, Optimum Boyutlandırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Sakarya University, Instıtute Of Scıence, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: ŞÜKRİYE ZENGİN

Supervisor: İbrahim Yüksel