Chlorella minutissima ve Nannochloropsis oculata Mikroalglerinin Farklı Yöntemler Kullanılarak Flokülasyon Performanslarının Değerlendirilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Yıldız Teknik Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Sevgi Akış

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Didem ÖZÇİMEN