FARKLI ŞEKİL VE KONUMLARDAKİ PERDE TİPİ ENGELLERİN DİKDÖRTGEN BİR TANKTA ÇALKANTIYA ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Yildiz Technical University, Naval Architecture And Maritime Faculty, Deparment Of Naval Architecture And Marine Engineering, Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: Tolga BAYRAMOĞLU

Supervisor: Fatih Cüneyd Korkmaz

Abstract:

Bu tezde kısmi doldurulmuş dikdörtgen bir tankta farklı şekil ve konumlara yerleştirilen perde tipi plakaların çalkantıya etkisi sayısal olarak incelenmiştir. Öncellikle sayısal model literatürden alınan deneysel sonuçlar ile doğrulanmıştır. Doğrulanan sayısal modelde aynı geometrik boyutlarda tam dolu, %27 ve %50 delik boşluk oranına sahip plakaların tabandan itibaren tankın her iki tarafında simetrik olarak 5 farklı konumda yerleşiminin çalkantıya etkisi parametrik olarak incelenmiştir. Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) modeli, üç boyutlu, türbülanslı, zamana bağımlı, sıkıştırılamaz akım yaklaşımı koşullarında sonlu hacimler yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Farklı şekil ve konumlara yerleştirilen her bir plaka için, tank tabanından sırasıyla 5 ve 10 cm yükseklikte P1 ve P2 noktalarından okunan basınç değerleri ile akışkan serbest yüzey hareketleri zamana bağlı olarak karşılaştırılmıştır. Çalışma sonuçları tank içerisinde plaka kullanımının, belirlenen noktalarda basınçları düşürdüğünü göstermiştir. Çalışma kapsamında kullanılan plakaların basınç düşürme potansiyelleri karşılaştırıldığında, en iyi basınç azaltma performansının dolu plaka kullanımı ile sağlandığı gözlemlenmiştir. Ayrıca akışkan serbest yüzeyine yakın konumlandırılan plakaların basınç azaltmada daha etkili olduğu ortaya çıkarılmıştır.