Devlet ve Vakıf Üniversitelerindeki Öğretim Elemanlarının Algılanan Örgütsel Destek, Örgütsel Bağlılık Düzeyleri İle Yükseköğretimde Özelleştirmeye İlişkin Görüşlerinin Karşılaştırılması


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Fırat Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2014

Student: Ramazan Yirci

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): İbrahim KOCABAŞ