İstanbul'daki Alışveriş Merkezleri BazındaTüketici Davranış Modellerinin Açıklayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi İle değerlendirilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Yildiz Technical University, Faculty of Arts & Science, Department of Statistics, Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: Enes İlyas Kansız

Supervisor: Doğan Yıldız