Dönüştürücü ve Korumacı Güçler Arasında Yaşanan Çatışmanın Rejim Kuramı Bağlamında İncelenmesi: İstanbul Boğaziçi Alanı Örneği


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Yıldız Teknik Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Mehmet Hakan

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): İclal Sema DİNÇER