Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurullarının İşleyişinde Bir Örnek Olay İncelemesi: Edirne KTVKK


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Yıldız Teknik Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 1996

Student: Elif Örnek

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): İclal Sema DİNÇER