Taşımalı Eğitim ve Taşımalı Eğitimin Köylerin Sosyoekonomik Yapısına Etkisi: Kırklareli Örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Yildiz Technical University, Graduate School Of Social Sciences, Turkish And Social Sciences Education, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Ozan Özdemir

Supervisor: Meryem Hayır Kanat