5 GHZ MİKROŞERİT ANTEN TASARIMI VE BESLEME ÇEŞİTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Halic University, Instıtute Of Scıence, Department Of Computatıonal Engıneerıng (Interdıscıplınary), Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Emre SÖZEN

Supervisor: Hamid Torpi

Abstract:

Son yıllarda mobil cihazların kullanımındaki artış ve kablosuz haberleşmenin gelişmesi ile daha küçük, hafif ve performanslı antenlere olan ihtiyacı arttırmıştır. Bu ihtiyaçları karşılaya bilecek en önemli anten çeşitlerinde biri mikroşerit antenlerdir. Bu durum mikroşerit antenlere olan ilginin son yıllarda artmasını sağlamıştır.  Mikroşerit antenler küçük boyutları, üretilmesinin kolay olması ve düşük maliyeti ile birçok avantaja sahiptir. Bu avantajların yanında düşük bant genişliği gibi zayıflıklarda bulundurmaktadır. Mikroşerit antenler farklı türde besleme yöntemleri ile tasarlanabilmektedir. Bu besleme türlerinin en sık kullanılanları; mikroşerit besleme, koaksiyel besleme, açıklık bağlantılı besleme ve yakınlık bağlantılı besleme yöntemidir. Çalışmada dört besleme yöntemi ile tasarım yapılarak karşılaştırılması hedeflenmiştir. Kullanılan besleme yöntemlerinin antenin performansına büyük etkileri olmaktadır. Ayrıca bu yöntemlerin bir birlerine göre değişik avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Bu durum mikroşerit anten tasarımda kullanım amacına uygun besleme yöntemini belirlemenin önemli olduğunu göstermektedir.

Çalışmada 5 GHz WLAN uygulamaları için mikroşerit besleme, koaksiyel besleme, açıklık bağlantılı besleme ve yakınlık bağlantılı besleme yöntemleri ile dört anten tasarımı yapılmıştır. Bu şekilde besleme yöntemlerinin performansları bir birleri ile karşılaştırılmıştır. Çalışmanın ikinci kısmında antenler ve temel anten parametreleri hakkında genel olarak bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde mikroşerit antenlerin besleme yöntemleri incelenmiştir. Dördüncü bölümde antenlerin tasarımı hakkında bilgi verilmiş ve yapılan simülasyon sonuçları verilmiştir. Antenlerin tasarımları ve simülasyonlarında HFSS simülasyon programı kullanılmıştır.