Neoklasik İktisadın Sert Çekirdeğine Nöroiktisat Çerçevesinde Eleştirel Bir Bakış


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Yildiz Technical University, Graduate School of Social Sciences, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: MUHAMMET MESUT BADUR

Supervisor: Melike Elif Bildirici