Gemi özitme parametrelerinin sayısal ve deneysel olarak hesaplanması / Numerical and experimental estimation of self-propulsion parameters of marine vehicles


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Yildiz Technical University, Graduate School Of Natural And Applied Sciences, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: METİN KEMAL GÖKÇE

Consultant: Ahmet Dursun Alkan

Abstract:

Deniz taşıtlarının özitme parametrelerinin doğru bir şekilde öngörülmesi uygun ana makine ve sevk sistemlerinin tercih edilmesi aşamasında son derece önemlidir. Bu tez çalışması kapsamında deniz taşıtlarının özitme parametrelerinin öngörülebilmesi için yeni bir sayısal yaklaşım geliştirilmiştir. Geliştirilen yaklaşımla farklı türde deniz taşıtlarının özitme parametreleri hesaplanmış, sonuçlar deneysel ve diğer sayısal yaklaşımlarla elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Sonuçların uyumlu olduğu gözlenmiş ve yaklaşımın özitme parametreleri hesaplamalarında incelenen deniz taşıtları ile benzer geometrik özelliklere sahip diğer deniz taşıtları için de uygulanabilir olduğu sonucuna varılmıştır.
Predicting self-propulsion parameters of marine vehicles correctly is essential at the stage of preferring the proper marine engine and the other propulsion systems. In the present work, a new numerical approach is developed for predicting the self-propulsion parameters of marine vehicles. By the new approach, self-propulsion parameters of different marine vehicles were estimated and the results were compared with other numerical and experimental results. The results are in good accordance with the other approaches and it is concluded that the new developed numerical approach is applicable for self-propulsion estimations of marine vehicles which are geometrically similar with the marine vehicles studied in the present work.