DİNİ YAPILARIN ISIL KONFOR VE ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ: MARMARA İLAHİYAT CAMİ VE HZ. ALİ CAMİ ÖRNEKLERİ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Yildiz Technical University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, -, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: Ahmet Bircan Atmaca

Consultant: Gülay Zorer Gedik