Fosfor grupları içeren polisiklooktadien sentezi ve karakterizasyonu


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Yildiz Technical University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: İLAY CEREN ACAR

Consultant: Tarık Eren

Abstract:

Fosfor içeren yüksek performanslı polimerler, genel olarak mekanik özelikleri ve mükemmel aleve dayanıklılığından ötürü geniş ilgi alanına sahiptirler. Bu mekanik özellikler, metallere, kemiğe ve dişe yapışabilmeleri olarak görülmektedir. Diğer bir yandan biyouyumluluk, hemokompatibilite ve protein adsorpsiyon direnci gibi özelliklere sahiptirler. Tüm bu özelliklerinden ötürü, geniş uygulama alanlarında kullanılmaktadırlar. 

Biyomedikal uygulamasının yanı sıra günümüzde özellikle alev geciktirici alanında kullanılması da karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde, halojen içeren (klor, brom gibi) aromatik alev geciktiriciler tekstil, elektronik gibi ürünlerin geniş bir çoğunluğunda kullanılmaktadır. Ancak açığa çıkaran halojen esaslı gazların salınımının üzerine patlama ve çevresel endişelerden ötürü, bu malzemelerin kullanımına kısıtlama getirilmiştir ve yeni alev geciktiricilerin geliştirilmesi gerekli olmuştur. Bu yeni alev geciktirici fosfor içeren polimerler olabilir.

Bizim çalışmamızda, fosfor içeren polibütadienin yapısı halka açılma metatez polimerizasyonu (ROMP) ile sentezlenmiştir.

İlk olarak, m-kloroperbenzoik asit kullanılarak epoksidasyon reaksiyonu ile 1,5 siklooktadien mono-epoksi siklooktene dönüştürülmüştür. Daha sonra sülfürik asit katalizörlüğünde mono-epoksi siklookten 5-siklookten-1,2-diol’e dönüştürülmüştür. Ardından dietilklorofosfat ile reaksiyona girerek, fosfor içeren siklookten monomeri sentezlenmiştir.

Elde edilen yeni monomerin homopolimerleri ve 1,5 siklooktadien ile birlikte çeşitli Grubbs katalizörlerinde kopolimerlerine dönüştürülmüştür. Bu polimerlerin yapısı FT-IR, 1H NMR, 13C NMR 31P NMR, spektroskopileri ile belirlenmiş ve termal özellikleri de araştırılmıştır.