Kars kaşarının mikrobiyal forasının ön olgunlaştırma periyodu boyunca değişimi ve gelişimi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Bayburt University, Instıtute Of Scıence, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: AYŞE YUVAŞEN

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Emine Macit

Co-Supervisor: Enes Dertli