William Faulkner’ın Sanctuary Adlı Romanının Kaynak ve Erek Dizgedeki Çeviri Serüveni: Diliçi Çeviri, Öz-Çeviri, Yeniden Çeviri ve Dolaylı Çeviri Kavramları Işığında Bir İnceleme


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Yildiz Technical University, Faculty of Arts & Science, Department of Western Languages ​​and Literature, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Gülsüm CANLI

Supervisor: Ayşe Banu Karadağ