''Poli(dimetil siloksan), Poly(metil metakrilat), Polikarbonatın Çeşitli Çözücülerle ve Poli(metil metakrilat)'ın Polikarbonat ile Etkileşimlerinin Ters Gaz Kromatografisi ile İncelenmesi'


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Yıldız Teknik Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 1996

Student: Özlem Cankurtaran

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Ferdane KARAMAN