Kimyasal tankerlerde emniyet sistemlerinin incelenmesi / Safety analysis for chemical tankers


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Yildiz Technical University, Naval Architecture And Maritime Faculty, Deparment Of Naval Architecture And Marine Engineering, Turkey

Approval Date: 2005

Thesis Language: Turkish

Student: MUHAMMED ÇELİK

Consultant: Ahmet Dursun Alkan

Abstract:

ÖZET Bu çalışmada kimyasal tankerlerin tanımı ve tipleri, emniyet kavramı, yüzebilme kabiliyetleri, yaralanma kabulleri, kargonun taşınması ve aktarılması, konstrüksiyon malzemeleri, gemilerdeki yerleşim düzenleri, yangından korunma ve yangın söndürme sistemleri, taşınan yüklere göre özel gereksinimler, insanların korunması, işletme gereksinimleri üzerinde durulmuştur. Kimyasal tankerler için uluslar arası klas kuruluşlarının koyduğu kural ve kanunlar incelenerek ve konu ile ilgili kişi ve kuruluşlar ile görüşülerek yararlı bir kaynak oluşturulmaya çalışılmıştır. Ayrıca emniyet için çok önemli bir kavram olan risk analizi üzerinde de durulmuştur. ANAHTAR KELİMELER Analiz, Emniyet, Gereksinim, Kargo, Kimyasal, Kural, Risk, SOLAS, Yangın 
ABSTRACT It is clear that today chemical tankers have had a very increasing demand in the shipbuilding industry. This thesis examines the chemical tankers from the point of views of security concept, safety of crew, damaged case, carriage of goods and transhipping, construction materials, fire protection systems and fire extinguishing, special requirements for miscellaneous goods, requirements made by administration. It is believed that the thesis would be a useful source for the researchers and naval architects who are interested in chemical tankers and international rules as well. In addition, risk analysis is underlined that is very distinguishable subject for the security of chemical carriers in general. KEYWORDS Analysis, Cargo, Chemical, Fire, Necessity, Risk, Rule, Safety, SOLAS