Zincir içi çapraz bağlı polimerik nanoparçacıkların sentezi ve karakterizasyonu


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Yildiz Technical University, Graduate School Of Natural And Applied Sciences, Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: İREM DAŞHAN GENÇER

Supervisor: Demet Karaca Balta

Abstract:

Bu çalışmada, zincir içi çapraz bağlı nanoparçacıkların değişik formlarının sentezlenmesi hedeflendi ve ilk adım olarak nitroksi aracılıklı radikal polimerizasyon (NMRP) tekniği kullanılarak stiren-klorometilstiren kopolimeri sentezi gerçekleştirildi. Elde edilen kopolimerin yan gruplarına, fotoaktif karbazol molekülü nükleofilik sübstitüsyon reaksiyonu ile takıldı ve bu grupların PH2I+PF6ve CHCl3 varlığında fotoreaktörde (λ = 350 nm) basamaklı büyüme reaksiyonu gerçekleştirildi. Böylece, birinci jenerasyon polimerik nanopartikül elde edildi. Elde edilen nanopartikülün açıkta kalan Cl üniteleri, Menschutkin reaksiyonu ile ticari bir fotobaşlatıcı olan Michler’ s ketonu ünitelerine dönüştürülmesiyle, ikinci jenerasyon polimerik nanopartikül sentezlendi.