Taburcu Olan Covid -19 Hastalarının Fekal Örneklerinde Yeni Geliştirilen Gerçek -Zamanlı Zıt Transkriptaz Polimeraz Zincir Reaksiyonu Temelli Kiti ile SARS-CoV-2 Salınımının


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Yildiz Technical University, Faculty Of Arts & Science, Department Of Chemistry, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: ARZU KOPARAN

Supervisor: Emine Karakuş