ULTRASONİK SES DALGASI ORTAMINDA BİYOPOLİMER VARLIĞINDA KALSİYUM KARBONAT SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Yıldız Teknik Üniversitesi, Graduate School of Natural and Applied Sciences, -, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Zeynep Gençtürk

Co-Supervisor: Semra KIRBOĞA OKUMUŞ