Investigation of effect of macro structures on surfaces from view point of hydrodynamics


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Yildiz Technical University, Naval Architecture and Maritime Faculty, Deparment of Naval Architecture and Marine Engineering, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Ahmet Yurtseven

Supervisor: Nurten Vardar

Abstract:

Bu tezde doğada görülen makro yapıların teknolojik cihazların yüzeylerine işlenmesi durumunda hidrodinamik açıdan nasıl davranacağı araştırılmıştır. Doğadaki makro yapıları modelleyen en basit geometri kübik hücredir. Öncelikle kapak etkili hücre içerisindeki akım incelenmiştir. Sonrasında kapak etkili hücre duvarlarına çıkıntılar eklenmiş, daha sonra kanal modellemesi gerçekleştirilmiştir. Modelleme 3 boyutlu, türbülanslı, zamandan bağımsız, sıkıştırılamaz akım yaklaşımı ile StarCCM+ ticari kodu kullanılarak sonlu hacimler yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Altı farklı Reynolds sayısı için hız, basınç, kuvvet değerleri bulunmuştur. Çalışmanın sonunda yüzey üzerindeki makro yapıların düzlem yüzeylere göre hidrodinamik yapıyı oldukça değiştirdiği ve bu değişikliklerin makro yapıların biçim ve büyüklüklerine göre de doğrudan bağlı olduğu ortaya çıkarılmıştır.