Doğal ortamlarda uygulanabilir potansiyometrik E. coli biyosensör geliştirilmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Scıence, Turkey

Approval Date: 2011

Thesis Language: Turkish

Student: YELİZ GENÇ

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Reşit Özkanca

Co-Supervisor: İbrahim Işıldak