BÜKÜLMÜŞ MOLEKÜL GEOMETRİLİ SIVI KRİSTAL BİLEŞİKLERİN TASARIMI, SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Yıldız Teknik Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Öznur YAŞA

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Belkız BİLGİN ERAN