Plasmodium falciparum'da laktat dehidrogenaz enziminin aktif bölge halkası amino asitlerinin site-directed mutagenez çalışmaları ile analizi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Firat University, Instıtute Of Scıence, Turkey

Approval Date: 2004

Thesis Language: Turkish

Student: VENHAR ÇELİK

Supervisor: Dilek Balık