Katı Atık Düzenli Depo Sahalarında Depo Gazı Oluşumunu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Yıldız Teknik Üniversitesi, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Turkey

Approval Date: 2002

Student: M.Sinan BİLGİLİ

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Ahmet DEMİR