FINANCIAL ANALYSIS OF GRID SALES RESTRICTIONS IN UNLICENSED SOLAR POWER POWER PLANTS THROUGH CAPACITY SIZING AND CONSUMPTION PROFILESIRMASI VE TÜKETİM PROFİLLERİ ÜZERİNDEN FİNANSAL ANALİZİ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Yildiz Technical University, Faculty Of Electrical & Electronics, Electrical Engineering Department, Turkey

Approval Date: 2023

Thesis Language: Turkish

Student: Sait Gazi YILDIRIM

Supervisor: Ali Durusu

Abstract:

Dünyanın birçok ülkesinde yenilenebilir enerji kullanımını arttırmak ve yerinde üretim ile tüketicilerin kendi elektrik ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamak için teşvik sistemleri bulunmaktadır. Bazı durumlarda tarifeler ve kapsamlar iyi belirlenmediği takdirde, bu teşvikler yatırımlarda aşırı karlılık veya şebeke arz güvenliğinde teknik problemler oluşturabildiğinden yetkili makamlar bu sistemlerde değişiklik yaparak düzenlemelere giderler. Benzer bir düzenleme geçtiğimiz yıl Türkiye’de yapılarak, küçük ve orta ölçekli yenilenebilir enerji yatırımlarının tabi olduğu Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nde şebeke elektrik satışlarına kısıtlama getirilmiştir. İlgili satış kısıtlaması ülkede mevcut bulunan çok sayıdaki lisanssız güneş enerjisi santralini (GES) ve gelecekteki potansiyel yatırımları etkileyecektir. Bu tez çalışmasında, mevzuata getirilen şebeke satış kısıtlamalarının bir yatırımın üzerindeki etkileri finansal metrikler ile ortaya konulmuştur. Devamında ise şebeke satış kısıtlamalı durumda bir güneş enerjisi santralinin kurulu gücünün boyutlandırması yapılmıştır. Ardından farklı tüketim profillerinin GES yatırımı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bir diğer senaryoda aylık ve yıllık mahsuplaşmalara göre analiz yapılmıştır. Ayrıca elektrik satışının tamamen kısıtlandığı senaryoya göre de analiz tekrarlanarak optimal kapasiteli santralin gücü elde edilmiştir. Son olarak satış kısıtlamalı ve kısıtlamasız durumlar için elde edilen sonuçlar karşılaştırılarak doğru boyutlandırmanın etkinliği finansal olarak kanıtlanmıştır.