2-Aminotiyazol ile Fonksiyonlandırılmış Poli(Glisidilmetakrilat-Di-Vinilbenzen-Metilmetakrilat) Mikroküreli Karbon Pasta Elektrot ile Bazı Ağır Metallerin Eser Analizleri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Yıldız Teknik Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Erdem Şar

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Hüsnü CANKURTARAN