Siyasi Lider Söylemleri ve Göçün Güvenlikleştirilmesi: Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Yildiz Technical University, Faculty Of Economic And Administrative Sciences, Department Of Political Science And International Relations, Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: Selin Kabacaoğlu

Supervisor: Fulya Memişoğlu