4-Siyanoresorsinol Esaslı Muz Şekilli Sıvı Kristallerde Yapısal Segmentlerin Mesomorfizmdeki Rolünün İncelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Yıldız Teknik Üniversitesi, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Turkey

Approval Date: 2018

Student: Aykun Özkonstanyan

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Hale OCAK