Alifatik diaminlerin ve suda çözünen yaygın fenollerin yüksek basınç sıvı kromatografisi ile ayırımı ve UV-görünün spektrofotometrik tayinleri


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 1999

Student: ADEM ASAN

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): İbrahim IŞILDAK