Kentsel kıyıların tasarımında güvenlik kavramının etkileri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Yildiz Technical University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: HAMİYET AKYAZICI

Consultant: Nilgün Çolpan Erkan