Yeni Tip Ftalosiyanin Bileşiklerinin Sentezi ve Fotodinamik Terapi Özelliklerinin İncelenmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Yildiz Technical University, Graduate School Of Natural And Applied Sciences, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: Erkan KIRBAÇ

Supervisor: Ali Erdoğmuş