Plasmodium vivax'ın laktat dehidrogenaz enzimini kodlayan genin ifade edilerek ilgili proteinin saflaştırılması ve analizlerinin yapılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Firat University, Instıtute Of Scıence, Turkey

Approval Date: 2006

Thesis Language: Turkish

Student: ABDULLAH ASLAN

Supervisor: Dilek Balık